Gebruiksvoorwaarden

Beautyfreelancer.nl is een laagdrempelig platform waar freelancers en opdrachtgevers tot elkaar komen. Beautyfreelancer.nl is echter niet betrokken bij een eventuele transactie of totstandkoming van een overeenkomst. Hoewel Beautyfreelancer haar uiterste best doet om een goede kwaliteit en veiligheid te bieden, kunnen wij deze niet garanderen en oefenen we hierop geen controle uit. Zie ook onze algemene voorwaarden. Wanneer u een geschil heeft met één of meer gebruikers, moet u dit zelf oplossen. U vrijwaart Beautyfreelancer.nl van vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met eventuele geschillen. Beautyfreelancer.nl is geen veilingsite. Eventuele afspraken gemaakt op ons platform zijn dus niet bindend. Ook kan Beautyfreelancer.nl opdrachten na verloop van tijd verwijderen. Op alle content ontwikkeld en/of gepubliceerd door Beautyfreelancer.nl is copyright van toepassing en mag dan ook niet zonder toestemming worden gebruikt en/of vermenigvuldigd.

Regels

Beautyfreelancer.nl wil een transparante, betrouwbare marktplaats zijn. Daarom hebben we regels voor het plaatsen van een opdracht opgesteld. Deze zijn als volgt:

 • De opdracht moet een duidelijke omschrijving hebben. Dat wil zeggen: een advertentietekst met advertentietitel met betrekking tot de dienst die u aanbiedt. Deze advertenties dienen in het Nederlands of Engels te zijn opgesteld.
 • Opdrachtplaatsers mogen zowel privépersonen als bedrijven zijn. 
 • Zowel opdrachtplaatsers als beautyfreelancers mogen niet minderjarig (jonger dan 18 jaar) zijn. 
 • De opdracht mag in één categorie worden geplaatst. Voor elke dienst moet een aparte tekst worden gemaakt. Kies vervolgens de best passende categorie.
 • Heeft u uw beautyfreelancer gevonden? Laat het diegenen die gereageerd hebben weten door de opdracht te ‘verwijderen’, ‘pauzeren’ of te ‘sluiten’. U kunt ook een persoonlijke reactie achterlaten.
 • Het is niet toegestaan om een opdrachtgeversnaam te kiezen die direct te herleiden is naar een bedrijfs- of productnaam of URL. Ook mag er geen e-mailadres, (bedrijfs)naam of andersoortige informatie die direct te herleiden is naar een bedrijfs- of productnaam of URL in de opdracht worden vermeld.
 • Het is niet toegestaan om content te plaatsen die een commerciële boodschap bevat.
 • Het is niet toegestaan om content te plaatsen waarin minderjarigen worden geworven.
 • Het is niet toegestaan om content te plaatsen met pornografische inhoud.
 • Het is niet toegestaan om teksten/of foto’s van derden te publiceren zonder toestemming van de rechthebbende.
 • Het is niet toegestaan om u als iemand anders voor te doen dan u daadwerkelijk bent.
 • Teksten of andere content mogen niet misleidend zijn en dienen te allen tijde de opdracht goed te omschrijven.


Uitsluiting van verder gebruik

Beautyfreelancer.nl mag u uitsluiten van elk verder gebruik van de website als u op enige wijze in strijd handelt met de Gebruiksvoorwaarden en/of Beleidsregels. Beautyfreelancer.nl kan bij één of meer van de volgende gevallen actie ondernemen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen:

 • een opdracht waarin geen concrete dienst wordt beschreven;
 • een opdracht die in een verkeerde categorie is geplaatst;
 • een opdracht die dubbel is geplaatst;
 • een opdracht waarin een URL (website) staat vermeld;
 • een opdracht waarin verdachte diensten worden aangeboden;
 • een opdracht van pornografische strekking;
 • een opdracht waarin minderjarigen worden geworven;
 • een opdracht waarin een bedrijfsnaam expliciet staat beschreven;
 • een opdracht die een commerciële boodschap bevat met betrekking tot de auteur;
 • plaatsing van een groot aantal opdrachten in korte tijd (spam);
 • de opdracht is niet in het Nederlands of Engels opgesteld;
 • een opdracht die geplaatst is vanuit bepaalde locaties buiten Nederland.

Vragen? Neem contact op via het contactformulier.