Veel machtsmisbruik tussenbureaus

Gepubliceerd op 30-07-2015 09:46

Veel machtsmisbruik tussenbureaus

Uit onderzoek van ZZP Nederland blijkt dat ruim de helft van de zzp'ers marges van bemiddelaars te hoog vindt. Ook ervaren zij dat tussenpersonen een exclusieve machtspositie hebben, doordat veel opdrachtgevers uitsluitend via bemiddelaars een zzp'er willen inhuren. Het grootste gedeelte van de zzp'ers wil echter liever zonder bemiddelaar werken, maar ziet daartoe weinig mogelijkheden.

Onderzoekers van ZZP Nederland melden dat er veel ontevredenheid onder zzp’ers is omtrent de machtspositie die bemiddelaars hebben. Online werkmarktplaatsen, waar freelancers en opdrachtgevers rechtstreeks met elkaar in contact kunnen komen, spelen hierop in. Mieke Wouters, een van de oprichters van werkmarktplaats Beautyfreelancer.nl, legt uit: “Veel bemiddelaars leggen een onredelijk concurrentiebeding op aan zzp’ers. In bijna de helft van de gevallen is dit zelfs voor een termijn die langer duurt dan een jaar. Soms geven bemiddelaars zelfs aan dat dit voor alle relaties van hen geldt. Oftewel, dan mogen freelancers voor geen enkele relatie van het betreffende tussenbureau werken. Als model of stemacteur kan dit desastreus zijn. Hoe kun je immers weten wie allemaal relaties zijn? Boetes lopen soms op tot enkele tienduizenden euro’s. Niet voor niets pleiten wij voor het zelf bepalen van je voorwaarden en tarieven.”

Marges naar ongekende hoogte

Uit het onderzoek onder zzp'ers blijkt tevens dat maar liefst 24% van de zzp'ers helemaal niet weet welke marges bureaus of tussenpersonen hanteren. Evelien Nederhoed, medeoprichter van Beautyfreelancer.nl licht toe: “Uit ervaring weten wij dat marges in bijvoorbeeld de entertainment- en modellenbranche soms kunnen oplopen tot wel 200% van de vergoeding die het model of de figurant krijgt. Omdat wij dergelijke tarieven onredelijk vinden, hebben wij werkmarktplaats Beautyfreelancer.nl opgericht. Hier bepalen freelancers en opdrachtgevers zelf hun tarieven, maar ook of zij wel of geen concurrentiebeding hanteren. Opdrachtgevers en freelancers komen rechtstreeks met elkaar in contact zonder dat er een bemiddelaar tussen zit."

Online werkmarktplaatsen stijgen in populariteit

Dankzij de ontevredenheid die er heerst onder zzp’ers raken werkmarktplaatsen meer en meer in opmars. Nederhoed en Wouters merken deze ontwikkeling al langer op. “Vorig jaar stelde Nu.nl al een top 15 met beste werkmarktplaatsen van Nederland op. Hiertoe behoort ook Beautyfreelancer.nl. Met deze werkmarktplaats richten we ons op zzp’ers in de beauty- en entertainmentbranche."


Gerelateerde artikelen